7 oktober 2020: Pionierend bidden

Bidden kan op de wijze, zoals we dat geleerd hebben. Het kan ook anders. Op een wijze waarmee we niet zijn opgevoed. Een manier, die ons onbekend is, kan ons vreemd blijven. Het kan ons ook verrijken. Oosters-orthodoxen gebruiken bij hun gebeden iconen. Rooms-katholieken een Crucifix en een rozenkrans. Ook wandelen ze langs diverse kruiswegstaties.

Evangelische christenen bidden in een groep. Protestanten aan tafel en bij het slapen gaan. Joden gaan naar de klaagmuur of bidden in de richting van Jeruzalem. Er is veel meer mogelijk dan we denken. We bieden u een avond om uw gebedsleven te verrijken. De evangelische wijkgemeente De Nieuwe Rank te ’s Gravenzande heeft diverse ervaringen opgedaan met diverse vormen van bidden. Vertegenwoordigers van hun gebedsteam zullen hun ervaringen delen.

We gaan oefenen met andere vormen dan we gewend zijn. Vernieuwing van ons gebed blijkt nodig om de soms vermoeide kerk van Christus van nieuwe zuurstof te voorzien. Ook zullen we bidden dat de kerken in onze regio voort gaan met vorm en inhoud geven aan haar missionaire roeping.

We vragen u om u op te geven in verband de corona beperkingen. Gebouw De Brug, Koningin Julianaweg 61. Koffie vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur De organisatie is in handen van Westland Missionair, een verzameling van vertegenwoordigers van kerken, gemeenten en parochies in het Westland. Opgeven bij Bastiaan van der Wal: wbvdwal@caiway.nl.