Afscheid Martijn Vellekoop

Martijn Vellekoop gaat met zijn gezin het Westland verlaten en vertrekt naar het oosten van het land. We zullen zijn enthousiasme, kennis van missionaire initiatieven en scherpe analyses missen. Landelijk blijft hij wel actief bij de Protestantse Kerk als coördinator Missionair Werk, in die functie zullen we hem zeker nog eens uitnodigen om ons bij te praten over de stand van zaken op het gebied van pionieren. We zijn Martijn dankbaar voor alle input die hij gegeven heeft en voor zijn enorme gedrevenheid. We wensen hem en zijn gezin alle goeds toe in Empe.