Jaarverslag 2018 en 2019

Over de afgelopen twee jaar is een kort jaarverslag gemaakt. Met een overzicht van de activiteiten in 2018 en 2019, van de financiën en over veranderingen in de werkgroep in het afgelopen jaar.

We hebben wat minder georganiseerd in 2019 in vergelijking met 2018. Overbezette agenda’s en veel wisselingen in ons team speelden een rol. We wilden ook niet een organisatieteam worden. We hebben met elkaar meer aandacht gegeven aan bezinning. Waar zijn we mee bezig? Waar willen we naar toe? Dat was verrijkend.

“Jaarverslag 2018 en 2019” verder lezen

Westlandse jongeren naar Taizé

Sinds 2011 is er driemaal een reis vanuit het Westland naar Taizé geweest. Na een aantal rustige jaren willen we deze traditie deze zomer weer oppakken! Van 15 t/m 23 juli verblijven we in het Franse Taizé, waar we een week lang meeleven in het ritme van de broeders. In je eigen tentje kamperen met jongeren uit allerlei landen en culturen. Garantie voor vele interessante ontmoetingen, tot jezelf komen en een kans om aan de slag te gaan met je persoonlijke geloofszoektocht.

De reis is voor jongeren van 17 t/m 35 jaar en wordt georganiseerd vanuit de RK parochiefederatie Sint Franciscus ’tussen duin en tuin’ en de protestantse gemeente Naaldwijk. Lijkt dit je wat voor jou en/of je vrienden? Ga mee! Je kunt je vragen altijd mailen naar taizewestland@gmail.com of neem een kijkje op www.taizewestland.tk voor meer informatie!

Kliederkerkbijeenkomst op 6 april

Op donderdag 6 april is er weer een kliederkerkbijeenkomst! Je bent van harte welkom als je concrete plannen hebt om binnenkort een kliederkerk te starten of al een kliederkerk bent gestart in het Westland. Deze avond gaan we concreet aan de slag met het organiseren van je eerste kliederkerkbijeenkomst, luisteren we naar ervaringsverhalen van andere kliederkerken die net gestart zijn en denken we ook na over gemeenschapsvorming en de doelgroep van bestaande kliederkerken.

De avond begint op 6 april om 20.00 uur in de Adrianusparochie in Naaldwijk (inloop 19.45 uur). Je kunt je opgeven via kliederkerk@westlandsekerken.nl. We zien uit naar je komst!

Interview met Bettelies in het AD Westland

Bettelies Westerbeek, de missionair aanjager voor het Westland, heeft een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. Je vindt het interview op de website van het AD.

Westerbeek heeft is vanaf de zomer van 2016 aan de slag op basis van een eerdere vacature. Ze zegt in de krant: “Ik ga zelf geen activiteiten opzetten, maar kerken stimuleren en mensen begeleiden. Het gaat om diverse experimenten gericht op mensen, die niet meer naar de kerk gaan.” En later: “Het geloof komt het best tot zijn recht binnen een gemeenschap. Dat kan ook een groep van bijvoorbeeld twintig jonge mensen zijn, die bij elkaar komen. Ik ben op zoek naar mensen met goede ideeën. In het najaar houden wij een gespreksmeeting.”

Vacature ingevuld: Bettelies Westerbeek per 1 juli aan de slag

Vanaf 1 juli gaat de Haagse pionier Bettelies Westerbeek kerken in het Westland en Hoek van Holland steunen bij de start van nieuwe experimenten. De experimenten zijn er voor jongeren en gezinnen die niet naar een kerk gaan. Ze organiseert netwerkmeetings, is beschikbaar voor kerkenraden en coacht mensen in het omzetten van ideeën naar actie.

Bettelies Westerbeek

“Vacature ingevuld: Bettelies Westerbeek per 1 juli aan de slag” verder lezen

Vacature voor aanjager missionair initiatief

In de regio Westland borrelt verlangen om vorm te geven aan missionaire initiatieven voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. De afgelopen twee jaar kwamen onverwacht veel mensen af op gespreksmeetings hierover. Het enthousiasme is breed proefbaar en de noodzaak is duidelijk: nog slechts een zeer klein deel van de jongeren is bij een kerk betrokken.

Met jonge generaties Westlanders delen we graag het goede nieuws van het Evangelie, op manieren die bij hen passen. We gaan voor de start van initiatieven, gericht op mensen jongeren dan 35 jaar, waarbij vrijwilligers en de vorming van nieuwe geloofsgemeenschapjes een belangrijke rol spelen.

De hoop is dat er de komende twee jaar minimaal vijf initiatieven van start gaan. Er is een brede, enthousiaste en interkerkelijke werkgroep, die zich graag wil versterken met een parttime betaalde:

AANJAGER MISSIONAIR INITIATIEF (M/V)
VOOR 4 TOT 6 UUR PER WEEK

We zoeken iemand die in de periode van circa 1 april tot eind 2016 aanjager wil zijn voor missionaire initiatieven in het Westland en Hoek van Holland. Het gaat om een functie voor circa 4 á 6 uur per week. Bij goed functioneren en bij voldoende draagvlak in de regio, is verlenging wenselijk.

In de bijgesloten PDF is meer informatie te vinden.

Enthousiasme voor brainstorm missionaire initiatieven

Wat was de werkgroep ‘Westland Missionair’ blij om te zien dat het enthousiasme voor missionaire initiatieven in het Westland nog steeds groot is! Op 25 november kwamen in de middag en de avond zo’n 80 mensen af op een tweede Westlandbrede gespreksmeeting in De Kiem. Wat een energie was er weer proefbaar! En wat mooi om mensen uit zoveel verschillende kerken met elkaar in gesprek te zien.

Gespreksmeeting november 2015

 

Deze dag hebben is het plan gedeeld om in het Westland minimaal 5 nieuwe initiatieven te starten voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. En er is gebrainstormd over wat voor initiatieven dat zouden kunnen zijn. De stap van missionair enthousiasme naar iets in de praktijk brengen is niettemin best lastig, komende tijd willen we enthousiastelingen en kerken daarom steunen. Dat begint met een vervolgavond over de start van Kliederkerken en met het zoeken van een ‘Aanjager missionaire initiatieven‘.

Predikanten uit de regio presenteren plan voor 5 experimenten

Wat kan er ontstaan vanuit de Westlandse kerken? Kliederkerken voor gezinnen? Een pop-up jongerencafé? Op 25 november is er een gespreksmeeting voor mensen uit de kerken, van ouderling tot jongere. Een tiental predikanten wil dan peilen of er enthousiasme is voor een nieuw plan. Dat plan richt zich op jonge generaties die niet meer in de kerk komen.

“Predikanten uit de regio presenteren plan voor 5 experimenten” verder lezen

Westlandse voorgangers heten homo’s welkom

Via een open brief maken ruim dertig christelijke voorgangers duidelijk dat homo’s welkom zijn, zowel in het Westland als in hun kerken. Aanleiding voor de brief is een recent onderzoek waarin een ‘conservatief-christelijke cultuur’ werd aangedragen als één van de oorzaken voor geweld tegen homo’s in het Westland. De brief is gepubliceerd op www.westlandsekerken.nl/openbrief/.

Open brief

De open brief is op persoonlijke titel ondertekend door protestantse, rooms-katholieke en evangelische voorgangers uit het Westland. De ondertekenaars willen een positief tegengeluid laten horen: “Met deze open brief spreken we uit dat we als christenen willen bijdragen aan een veilige cultuur. We willen een liefdevolle plek bieden aan homo’s en lesbiennes, zodat wij een bijdrage leveren aan een Westland waar iedereen welkom en veilig is.”