Gebedsavond 7 oktober uitgesteld

Beste betrokken mensen uit het Westland,

Vanwege de terughoudendheid van vele mensen en de stijgende aantallen corona patiënten in ons midden, gaan we de gebedsbijeenkomst op woensdagavond 7 oktober uitstellen naar de winter. Ieder die van plan was om te komen, hopen we hiermee op tijd te informeren. Ons gebed voor de verspreiding van het vuur van het evangelie blijft hard nodig. Hopelijk kunt u uw geloofsweg volhouden en combineren met zoekacties, hoe we binnen de huidige beperkingen, van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor onze samenleving. Ik geef hierbij de bemoediging door, die we dit weekend van ds. Marco Batenburg, de voorzitter van de PKN, kregen:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

Tot nader contact, namens Westland Missionair,
Mark Verrips,
voorzitter werkgroep Westland Missionair