Giften

De werkgroep Westland Missionair wil stimuleren dat er komende vijf jaar minimaal vijf experimenten starten, om te zien of de kerk meer kan betekenen voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Van een pop-up jongerencafé tot een kliederkerk voor jonge gezinnen of een meet & eat voor dertigers.

Giften nodig

Om dit plan te verwezenlijken zijn giften nodig, voor de missionair aanjager circa € 8.000 per jaar en voor activiteitenkosten zoals de jaarlijkse meeting circa € 1.000. Zo kan er daadwerkelijk wat gebeuren.

Steun van kerken

Inmiddels zijn er zo’n 15 kerken in het Westland en Hoek van Holland die dit initiatief steunen, van vrijgemaakt tot evangelisch, van protestant tot katholiek. Dat laat zien hoe breed dit initiatief gedragen wordt.

Gift geven

De steun van kerken alleen is niet voldoende om dit werk mogelijk te maken. Ook uw bijdrage is welkom! Een bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL41 RABO 0310 4322 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters De Lier onder vermelding van Westland Missionair.

Giften zijn aftrekbaar vanwege de belasting, vanwege de ANBI-status waaronder dit werk valt. Dat wordt mogelijk gemaakt door de Vredekerk in De Lier.