Informatieavond over start Westlandse kliederkerken

Op woensdagavond 16 maart is er een informatieavond over het opstarten van kliederkerken in het Westland en Hoek van Holland. Een kliederkerk is een initiatief waarbij ouders en kinderen samen creatief knutselen naar aanleiding van een Bijbelverhaal.

Kliederkerk mannen op de grond

De avond is voor mensen die overwegen in hun eigen dorp een kliederkerk te starten en start om 20:00 uur. Mensen zijn welkom in de Adrianusparochie in Naaldwijk en opgeven kan via kliederkerk@westlandsekerken.nl.

Pastor Marie-Thérèse van de Loo en dominee Jantine Veenhof organiseren deze informatieavond namens de werkgroep ‘Westland Missionair’. De werkgroep ‘Westland Missionair’ omvat mensen vanuit allerlei kerken in het Westland. Afgelopen november bleek er tijdens een brainstormavond veel belangstelling te zijn voor het starten van kliederkerken.

In Naaldwijk is vorig jaar al een kliederkerk van start gegaan. Die is nu zes keer per jaar. Dominee Veenhof daarover: “Daar komen nu tientallen mensen die normaal nooit naar een kerk gaan maar hun kinderen wel iets mee willen geven van de Bijbelverhalen. Veel kinderen en hun ouders, maar ook opa’s en oma’s en tantes en ooms vinden het erg leuk.” Tijdens de informatieavond deelt het team dat in Naaldwijk gestart is hun ervaringen. Wie dat wil kan na afloop van de avond begeleid worden bij de ontwikkeling van een eigen kliederkerk.

In elk Westlands dorp
Pastor Van de Loo hoopt dat er meer kliederkerken gaan ontstaan: “Waarom zou er komende jaren niet in elk Westlands dorp een kliederkerk van start kunnen gaan? Om te beginnen zou het mooi zijn als er na deze avond in nog twee dorpen een kliederkerk van start gaat. Er is al belangstelling vanuit Wateringen en De Lier.” Meer informatie van de werkgroep Westland Missionair is te vinden via www.westlandsekerken.nl/jongeren/.