Meeting 10 november

Eerder kwamen we twee keer samen om na te denken over missionaire initiatieven voor Westlandse kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Met mensen uit bijna alle Westlandse kerken. Op donderdag 10 november krijgt dit een vervolg en we nodigen je van harte uit!

Vorig jaar november hebben we gebrainstormd over nieuwe initiatieven. Op die avond zagen mooie ideeën het levenslicht. En er kwam veel enthousiasme vrij om met Westlandse jongeren tussen de 16 en 35 jaar iets van het evangelie te delen. Sindsdien is er veel gebeurd! Er gaan nu echt missionaire initiatieven van start. De hoogste tijd om elkaar weer te zien, te spreken en te inspireren!

Gespreksavond nov 2015

Programma
Je kunt kiezen uit het middag- of avondprogramma. Of kom naar allebei!

  • In de middag gaan we vanaf 14:00 uur de diepte met Jurgen Lindenhols en Martijn Vellekoop. Want hoe het kan dat de vertrouwde manier van kerkzijn niet meer aansluit bij onze cultuur? Ook zijn er praktijkverhalen.
  • ’s Avonds is er vanaf 19:30 uur een uitgebreid programma voor iedereen die belangstelling heeft voor jonge mensen, kerk en geloof. Er zijn praktijkverhalen, jongeren krijgen het woord over hoe zij tegen de kerk aankijken en je kunt deelnemen aan verschillende workshops.Aan de avond werken onder andere mee: Mirjam Oosterhof van Twintigers Woerden, de Westlandse band Crosspoint en de missionair aanjager voor het Westland, Bettelies Westerbeek.

Opgave
De entree voor de middag en avond is € 5. Da is inclusief twee consumpties. Deze keer in Partycentrum De Rank, Van Weelystraat 2 in De Lier. Graag horen wij voor 8 november of je komt (middag of avond). Aanmelden kan via bettelies@westlandsekerken.nl.