Plannen voor 2018 en jaarverslag 2017

‘Zouden we in vijf jaar vanuit de Westlandse kerken en parochies vijf experimenten kunnen starten? En dan bedoelen we experimenten die buitenkerkelijken aanspreken en regelmatig plaatsvinden, zodat nieuwe gemeenschappen kunnen ontstaan.’ Met deze droom haalden we in 2015 diverse lokale kranten en het WOS-journaal. Maar waren we niet te ambitieus? Tijd voor een tussenbalans.

Het jaarverslag en de plannen voor 2018 zijn nu beschikbaar.

Mede door stimulansen en steun vanuit de werkgroep zijn drie Kliederkerken opgestart: in Hoek van Holland, Wateringen en De Lier. De opkomst is boven verwachting en er is ruimte voor ontmoeting. Het is een plek waar jong en oud in gesprek gaan naar aanleiding van een Bijbelverhaal. Wel blijkt het organiseren van een Kliederkerk een intensieve bezigheid, het is al heel wat als dat enkele keren per jaar gebeurt.

Niet maakbaar

De vlam van de werkgroep brandt nog steeds. Maar we beseffen ook dat het niet maakbaar is. We zijn afhankelijk van de vele Westlandse kerken die ons steunen. We zijn afhankelijk van bekwame en gedreven vrijwilligers. En we realiseren ons dat we ten diepste afhankelijk zijn van Gods Geest. Of die vijf experimenten er uiteindelijk gaan komen, is dan ook niet in onze handen.

Plannen voor 2018

Ook in 2018 stimuleren we missionaire initiatieven. Via vier activiteiten, een gebedsdienst, het werk de missionair aanjager, de nieuwsbrieven en de website willen we eraan bijdragen dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijk geloof ontdekken. En we werken aan meer verbinding tussen de kerken rond hun missionaire roeping. Dit zijn in 2018 de concrete activiteiten:

  • Kliederkerkmeeting – dinsdag 24 april om 20:00 uur
  • Netwerkmeeting bestaande initiatieven – dinsdag 8 mei  om 20:00 uur
  • Grote missionaire meeting – donderdag 18 oktober, 15:00 en 20:00 uur
  • Gebedsmeeting – dinsdag 20 november om 20:00 uur

Reserveer je de data alvast in je agenda of telefoon? Welkom!