Predikanten uit de regio presenteren plan voor 5 experimenten

Wat kan er ontstaan vanuit de Westlandse kerken? Kliederkerken voor gezinnen? Een pop-up jongerencafé? Op 25 november is er een gespreksmeeting voor mensen uit de kerken, van ouderling tot jongere. Een tiental predikanten wil dan peilen of er enthousiasme is voor een nieuw plan. Dat plan richt zich op jonge generaties die niet meer in de kerk komen.

Een tiental predikanten en pastores uit het Westland heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een bijzonder plan: ze willen minimaal vijf experimenten starten om te zien of de kerk meer kan betekenen voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Van een pop-up jongerencafé  tot een kliederkerk voor jonge gezinnen of een meet & eat voor dertigers. De initiatiefnemers komen uit evangelische, protestantse én katholieke kerken. Ze willen nu in beeld krijgen of er genoeg enthousiasme is voor een vervolg.

IMG_6369Geschrokken en enthousiast
Deze meetings zijn een vervolg op de meetings van vorig jaar, waar toen meer dan 140 enthousiastelingen op af kwamen. Naast een aantal praktijkverhalen werd een onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat in het Westland minder dan duizend jongeren tussen de 16 en 30 jaar structureel betrokken zijn bij een Westlandse kerk. Dat is minder dan 5% van het aantal Westlandse jongeren in die leeftijd en ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Bij veel bezoekers kwam enthousiasme los om nieuwe initiatieven te starten, dat enthousiasme krijgt nu een vervolg.

Keuze uit twee gespreksmeetings
De gespreksmeetings zijn in De Kiem, aan de Koningin Julianaweg 91 in ‘s-Gravenzande. Er zijn twee meetings, namelijk om 14:00 en om 19:30 uur. Het middagprogramma is hetzelfde als het avondprogramma, geïnteresseerden kunnen kiezen. De organisatoren hopen dat er veel jongeren, pastores, predikanten, ouderlingen en vrijwilligers in het jeugdwerk komen om in gesprek te gaan.

Aanmelding voor 23 novembergesprekken
De organisatoren hopen dat er veel jongeren, pastores, predikanten, jeugdouderlingen en vrijwilligers in het jeugdwerk komen om in gesprek te gaan. Graag horen wij uiterlijk 23 november of u komt (middag of avond). Meer info en aanmelden via: Sijbrand Albas (dsalblas@pkndelier.nl) of Martijn Vellekoop (m.vellekoop@cutis.nl). De entree is vijf euro en daarvoor krijgen deelnemers ook twee consumpties.