Verplaatst: netwerkmeeting!

De meeting op 26 maart wordt verplaatst naar 26 november!

Lente in het Westland?

Je neerleggen bij krimp en niets anders meer verwachten is eigenlijk niet meer realistisch. Dat weet René van Loon in zijn boek: “Lente in de kerk”overtuigend aan te tonen, aldus Wolter Huttinga ( dagblad Trouw, 19 februari). Wordt het ook lente in ons Westland? Welke knoppen zien we ontluiken? Misschien zien we alleen maar krimp.

In Nederland ontkiemen diverse jonge planten. We noemen dat pioniersplekken. Soms zijn ze te kwetsbaar om tot groei en bloei te komen. Soms zijn ze vitaal. Wat kunnen we daarvan leren? Misschien moeten we afleren om alleen in het frame van afstoten, verkopen en bezuinigen te denken. Kunnen we zonder idealistische luchtfietserij kijken naar concrete gegevens, die hoop wekken. De nieuwe Lierse predikant Lennart van Berkel en ex-Westlander Martijn Vellekoop laten hun blik schijnen op de missionaire kant van ons Westland. Wat zien ze? Wat valt hen op bij het komen en het gaan? Wat kunnen we leren van het pionierswerk in Nederland. Martijn Vellekoop heeft als hoofd van het landelijke missionaire werk overzicht over de  ontwikkelingen op dit gebied.

Op 26 november bent u uitgenodigd om samen met hen na te denken over de voortgang van het kerkelijk leven in ons midden. Zijn er missionaire initiatieven, die ons iets kunnen leren? Waar zijn onze eventuele blinde vlekken? Van harte welkom om te groeien in visie en beleid. Een uniek interkerkelijk lente beraad over de toekomst van de christelijke gemeente in het Westland.

Welkom op donderdagavond 26 november!

Locatie: HemelsBlauw, Poeldijksepad 1a, 2675 CL Honselerdijk.
Aanvang: Vanaf 19.30 uur inloop, start om 20.00 uur.