Werkgroep Westland Missionair

Om het starten van nieuwe missionaire initiatieven in het Westland te stimuleren, is er een werkgroep die vormgeeft aan de droom en het plan uit 2016. De eerste drie initiatieven zijn inmiddels van start.

Leden van de werkgroep

De foto hierboven is al wat ouder, maar de werkgroep bestaat begin 2018 uit de volgende mensen:

  • Mark Verrips (voorzitter) – predikant Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande
  • Ronald Dits (secretaris) – diaken Parochiefederatie Sint Franciscus
  • Jantine Veenhof (kliederkerken) – predikant De Lichtbron Wateringen
  • Bastiaan van der Wal (gebedsmeeting) – predikant Maranathakerk Monster
  • Jurgen Lindenhols – voorganger Evangelische Kerk Westland
  • Hans Mast (financiën) – predikant Hervormde gemeente Ter Heijde
  • Martijn Vellekoop (fondswerving) – betrokken bij het Westland-netwerk