7 oktober 2020: Pionierend bidden

Bidden kan op de wijze, zoals we dat geleerd hebben. Het kan ook anders. Op een wijze waarmee we niet zijn opgevoed. Een manier, die ons onbekend is, kan ons vreemd blijven. Het kan ons ook verrijken. Oosters-orthodoxen gebruiken bij hun gebeden iconen. Rooms-katholieken een Crucifix en een rozenkrans. Ook wandelen ze langs diverse kruiswegstaties.

Evangelische christenen bidden in een groep. Protestanten aan tafel en bij het slapen gaan. Joden gaan naar de klaagmuur of bidden in de richting van Jeruzalem. Er is veel meer mogelijk dan we denken. We bieden u een avond om uw gebedsleven te verrijken. De evangelische wijkgemeente De Nieuwe Rank te ’s Gravenzande heeft diverse ervaringen opgedaan met diverse vormen van bidden. Vertegenwoordigers van hun gebedsteam zullen hun ervaringen delen.

We gaan oefenen met andere vormen dan we gewend zijn. Vernieuwing van ons gebed blijkt nodig om de soms vermoeide kerk van Christus van nieuwe zuurstof te voorzien. Ook zullen we bidden dat de kerken in onze regio voort gaan met vorm en inhoud geven aan haar missionaire roeping.

We vragen u om u op te geven in verband de corona beperkingen. Gebouw De Brug, Koningin Julianaweg 61. Koffie vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur De organisatie is in handen van Westland Missionair, een verzameling van vertegenwoordigers van kerken, gemeenten en parochies in het Westland. Opgeven bij Bastiaan van der Wal: wbvdwal@caiway.nl.

Jaarverslag 2018 en 2019

Over de afgelopen twee jaar is een kort jaarverslag gemaakt. Met een overzicht van de activiteiten in 2018 en 2019, van de financiën en over veranderingen in de werkgroep in het afgelopen jaar.

We hebben wat minder georganiseerd in 2019 in vergelijking met 2018. Overbezette agenda’s en veel wisselingen in ons team speelden een rol. We wilden ook niet een organisatieteam worden. We hebben met elkaar meer aandacht gegeven aan bezinning. Waar zijn we mee bezig? Waar willen we naar toe? Dat was verrijkend.

“Jaarverslag 2018 en 2019” verder lezen

Vacature missionair aanjager

Bijna twee jaar heeft Bettelies Westerbeek een rol vervuld als missionair aanjager. Zij heeft aangegeven daarmee te willen stoppen en daarom is de werkgroep op zoek naar een nieuwe missionair aanjager voor het Westland en Hoek van Holland.

De vacature betreft een betaalde functie voor 4 tot 6 uur per week. Belangrijkste uitdagingen zijn  het ontwikkelen van draagvlak bij kerken voor nieuwe initiatieven, en het stimuleren en ondersteunen van mensen die  initiatieven willen starten.

“Vacature missionair aanjager” verder lezen

Plannen voor 2018 en jaarverslag 2017

‘Zouden we in vijf jaar vanuit de Westlandse kerken en parochies vijf experimenten kunnen starten? En dan bedoelen we experimenten die buitenkerkelijken aanspreken en regelmatig plaatsvinden, zodat nieuwe gemeenschappen kunnen ontstaan.’ Met deze droom haalden we in 2015 diverse lokale kranten en het WOS-journaal. Maar waren we niet te ambitieus? Tijd voor een tussenbalans.

“Plannen voor 2018 en jaarverslag 2017” verder lezen

Kerken in gesprek over spanningen vanwege nieuwe initiatieven

‘Jongeren dragen weinig bij aan de financiën we zien ze nooit in de kerk’ Dit hoort ds. Jantine van Iersel van de PKN uit Wateringen zo nu en dan van oudere gemeenteleden. ‘Dat is helemaal waar!’, antwoordt ze dan. ‘En toch geloof ik dat we juist in deze groep moeten investeren. Kijk ook naar wat ze wél bijdragen. Zoals nieuwe ideeën en gedachten over de kerk.’

“Kerken in gesprek over spanningen vanwege nieuwe initiatieven” verder lezen

Een nieuwe reformatie?

In De Lier is in 2016 een kliederkerk van start gegaan waar veel jonge gezinnen uit het dorp op af komen. Ook in andere dorpen zijn Kliederkerken gestart.

In het Westland zijn veel nieuwe, missionaire initiatieven van start gegaan. Van de evangelische diensten van De Nieuwe Rank tot kliederkerken in Wateringen, De Lier en Naaldwijk. En dan hebben we het nog niet eens over de Fris-diensten in De Lier en de Rode Loper vieringen in Naaldwijk. En vanuit het Westland-netwerk ontstond ook een leefgemeenschap. Zo krijgen nieuwe manieren van kerkzijn vorm. “Een nieuwe reformatie?” verder lezen

Symposium ‘Alles is kerk’ op 28 november

De werkgroep ‘Westland missionair’ zet zich in om christenen in het Westland te stimuleren tot het opzetten van missionaire initiatieven voor jongeren. We hebben een droom dat hierdoor jonge mensen de rijkdom van dat eeuwenoude geloof in hun eigen leven kunnen gaan ontdekken.

Deze nieuwe initiatieven staan ook in verhouding tot de ‘oudere’ vormen van kerk-zijn. En dat kan een spannende relatie zijn! Je kunt elkaar ondersteunen, opbouwen en van elkaar leren. Ook kan er frictie of teleurstelling ontstaan. Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar een gunnende, vruchtbare relatie tussen verschillende vormen van kerk-zijn. Daar liggen vragen onder. Hoe waardeer je elkaar? Hoe ben je samen ‘kerk’ zonder elkaar te verstikken of links te laten liggen? Wat is theologisch de positie van nieuwe kerkvormen?

Op 28 november organiseert de werkgroep ‘Westland missionair’ een symposium om over deze vragen na te denken. Lees hier de uitnodiging (PDF). Praktijkverhalen, gesprek en theorie wisselen elkaar af in een (qua inhoud gelijk) middag en een avondprogramma.

Opgeven kan middels een e-mail naar joke@westlandsekerken.nl. De kosten van een dagdeel bedragen €5. De middag begint om 13:30 en de avond om 20:00. Het symposium vindt plaats in Bij5, Wilhelminaplein 8 te Naaldwijk.

Van harte welkom!

Westlandse jongeren naar Taizé

Sinds 2011 is er driemaal een reis vanuit het Westland naar Taizé geweest. Na een aantal rustige jaren willen we deze traditie deze zomer weer oppakken! Van 15 t/m 23 juli verblijven we in het Franse Taizé, waar we een week lang meeleven in het ritme van de broeders. In je eigen tentje kamperen met jongeren uit allerlei landen en culturen. Garantie voor vele interessante ontmoetingen, tot jezelf komen en een kans om aan de slag te gaan met je persoonlijke geloofszoektocht.

De reis is voor jongeren van 17 t/m 35 jaar en wordt georganiseerd vanuit de RK parochiefederatie Sint Franciscus ’tussen duin en tuin’ en de protestantse gemeente Naaldwijk. Lijkt dit je wat voor jou en/of je vrienden? Ga mee! Je kunt je vragen altijd mailen naar taizewestland@gmail.com of neem een kijkje op www.taizewestland.tk voor meer informatie!