Interview met Bettelies in het AD Westland

Bettelies Westerbeek, de missionair aanjager voor het Westland, heeft een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. Je vindt het interview op de website van het AD.

Westerbeek heeft is vanaf de zomer van 2016 aan de slag op basis van een eerdere vacature. Ze zegt in de krant: “Ik ga zelf geen activiteiten opzetten, maar kerken stimuleren en mensen begeleiden. Het gaat om diverse experimenten gericht op mensen, die niet meer naar de kerk gaan.” En later: “Het geloof komt het best tot zijn recht binnen een gemeenschap. Dat kan ook een groep van bijvoorbeeld twintig jonge mensen zijn, die bij elkaar komen. Ik ben op zoek naar mensen met goede ideeën. In het najaar houden wij een gespreksmeeting.”