Onze visie en aanpak

De droom

Dat voor 2021 vijf nieuwe, missionaire initiatieven mogen ontstaan voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.  We richten ons op het Westland en Hoek van Holland.

Onze aanpak

Hoe willen we onze droom realiseren?  Vooral door te stimuleren, op vier manieren:

  1. Stimuleren van gebed voor de jonge generaties
  2. Aanmoediging en coaching van initiatiefnemers
  3. Kerken inspireren door nieuwsbrieven en meetings
  4. Netwerkvorming tussen missionaire initiatieven

Onze motivatie

Ons verlangen is dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijk geloof ontdekken. En we werken aan meer verbinding tussen de kerken rond hun missionaire roeping.