Regionale ontmoetingsavond ‘Lente in de Kerk’ verplaatst

De ontmoetingsavond die op 26 november gepland stond, en werd verschoven naar 22 april 2021, wordt opnieuw uitgesteld. We zetten opnieuw een stip aan de horizon.

Het Paasfeest geeft u hopelijk de moed om het geduld te bewaren. We kunnen in april nog niet samenkomen om stil te staan bij missionair werk. We gaan ervan uit dat we in de herfst meer kans maken. U hoort nog van ons. Voor nu, een inspirerende tijd op weg naar Pinksteren gewenst.

Gebedsavond 7 oktober uitgesteld

Beste betrokken mensen uit het Westland,

Vanwege de terughoudendheid van vele mensen en de stijgende aantallen corona patiënten in ons midden, gaan we de gebedsbijeenkomst op woensdagavond 7 oktober uitstellen naar de winter. Ieder die van plan was om te komen, hopen we hiermee op tijd te informeren. Ons gebed voor de verspreiding van het vuur van het evangelie blijft hard nodig. Hopelijk kunt u uw geloofsweg volhouden en combineren met zoekacties, hoe we binnen de huidige beperkingen, van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor onze samenleving. Ik geef hierbij de bemoediging door, die we dit weekend van ds. Marco Batenburg, de voorzitter van de PKN, kregen:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

Tot nader contact, namens Westland Missionair,
Mark Verrips,
voorzitter werkgroep Westland Missionair

7 oktober 2020: Pionierend bidden

Bidden kan op de wijze, zoals we dat geleerd hebben. Het kan ook anders. Op een wijze waarmee we niet zijn opgevoed. Een manier, die ons onbekend is, kan ons vreemd blijven. Het kan ons ook verrijken. Oosters-orthodoxen gebruiken bij hun gebeden iconen. Rooms-katholieken een Crucifix en een rozenkrans. Ook wandelen ze langs diverse kruiswegstaties.

Evangelische christenen bidden in een groep. Protestanten aan tafel en bij het slapen gaan. Joden gaan naar de klaagmuur of bidden in de richting van Jeruzalem. Er is veel meer mogelijk dan we denken. We bieden u een avond om uw gebedsleven te verrijken. De evangelische wijkgemeente De Nieuwe Rank te ’s Gravenzande heeft diverse ervaringen opgedaan met diverse vormen van bidden. Vertegenwoordigers van hun gebedsteam zullen hun ervaringen delen.

We gaan oefenen met andere vormen dan we gewend zijn. Vernieuwing van ons gebed blijkt nodig om de soms vermoeide kerk van Christus van nieuwe zuurstof te voorzien. Ook zullen we bidden dat de kerken in onze regio voort gaan met vorm en inhoud geven aan haar missionaire roeping.

We vragen u om u op te geven in verband de corona beperkingen. Gebouw De Brug, Koningin Julianaweg 61. Koffie vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur De organisatie is in handen van Westland Missionair, een verzameling van vertegenwoordigers van kerken, gemeenten en parochies in het Westland. Opgeven bij Bastiaan van der Wal: wbvdwal@caiway.nl.

Verplaatst: netwerkmeeting!

De meeting op 26 maart wordt verplaatst naar 26 november!

Lente in het Westland?

Je neerleggen bij krimp en niets anders meer verwachten is eigenlijk niet meer realistisch. Dat weet René van Loon in zijn boek: “Lente in de kerk”overtuigend aan te tonen, aldus Wolter Huttinga ( dagblad Trouw, 19 februari). Wordt het ook lente in ons Westland? Welke knoppen zien we ontluiken? Misschien zien we alleen maar krimp.

In Nederland ontkiemen diverse jonge planten. We noemen dat pioniersplekken. Soms zijn ze te kwetsbaar om tot groei en bloei te komen. Soms zijn ze vitaal. Wat kunnen we daarvan leren? Misschien moeten we afleren om alleen in het frame van afstoten, verkopen en bezuinigen te denken. Kunnen we zonder idealistische luchtfietserij kijken naar concrete gegevens, die hoop wekken. De nieuwe Lierse predikant Lennart van Berkel en ex-Westlander Martijn Vellekoop laten hun blik schijnen op de missionaire kant van ons Westland. Wat zien ze? Wat valt hen op bij het komen en het gaan? Wat kunnen we leren van het pionierswerk in Nederland. Martijn Vellekoop heeft als hoofd van het landelijke missionaire werk overzicht over de  ontwikkelingen op dit gebied.

Op 26 november bent u uitgenodigd om samen met hen na te denken over de voortgang van het kerkelijk leven in ons midden. Zijn er missionaire initiatieven, die ons iets kunnen leren? Waar zijn onze eventuele blinde vlekken? Van harte welkom om te groeien in visie en beleid. Een uniek interkerkelijk lente beraad over de toekomst van de christelijke gemeente in het Westland.

Welkom op donderdagavond 26 november!

Locatie: HemelsBlauw, Poeldijksepad 1a, 2675 CL Honselerdijk.
Aanvang: Vanaf 19.30 uur inloop, start om 20.00 uur.

Missionair event: Blik naar buiten

Op vrijdag 13 maart vindt er een groot landelijk missionair event plaats in Utrecht. Dit event wordt georganiseerd door de protestantse kerk.

Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als kerk mee? Hoe ben je als kerk anno 2020 van betekenis? Waarom is Kliederkerk zo’n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Meld u nu aan! Meer informatie en aanmelden

Inspiratieavond

Graag brengen we jullie een mooie avond onder de aandacht!

De protestantse gemeente van Naaldwijk organiseert op maandagavond 20 januari een inspiratieavond in de Ontmoetingskerk. Corjan Matsinger is uitgenodigd en samen met hem gaan we op ontdekkingsreis: Hoe kan kerkzijn echt samen kerkzijn zijn, inclusief met tieners en kinderen? It takes a whole church to raise a child is het thema van de avond. Het beloofd een mooie avond te worden. Voor meer informatie klik hier.

Samenstelling werkgroep

Naast vertrekkende leden zijn er ook weer nieuwe leden aan de werkgroep toegevoegd. Begin dit jaar is ds. Marjan de Vries uit Naaldwijk lid geworden van de werkgroep. En onlangs heeft ook ds. Lennart van Berkel uit De Lier zich bij de werkgroep aangesloten.

Met elkaar gaan we verder nadenken over hoe we nieuwe missionaire initiatieven kunnen ondersteunen. Als je daar zelf ideeën over hebt of suggesties, neem dan gerust contact met ons op.

Afscheid Martijn Vellekoop

Martijn Vellekoop gaat met zijn gezin het Westland verlaten en vertrekt naar het oosten van het land. We zullen zijn enthousiasme, kennis van missionaire initiatieven en scherpe analyses missen. Landelijk blijft hij wel actief bij de Protestantse Kerk als coördinator Missionair Werk, in die functie zullen we hem zeker nog eens uitnodigen om ons bij te praten over de stand van zaken op het gebied van pionieren. We zijn Martijn dankbaar voor alle input die hij gegeven heeft en voor zijn enorme gedrevenheid. We wensen hem en zijn gezin alle goeds toe in Empe.

Afscheid ds. Hans Mast

In juli heeft de werkgroep afscheid genomen van ds. Hans Mast. Hans stond samen met Martijn aan de wieg van de werkgroep en we zullen zijn enthousiasme en zijn inzet missen. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor wat Hans heeft mogen betekenen in Ter Heijde en voor Westland missionair. We wensen Hans veel zegen toe in de nieuwe levensfase!