Avond voor alle kerken over het boek ‘Samen Jong’

Inspiratieavond Westland Missionair n.a.v. het boek ‘Samen Jong’
Woensdag 22 november organiseert Westland Missionair een inspiratieavond in The Vineyard, Monster. Deze avond is voor iedereen die iets heeft met jeugd. We beloven je dat jij ontdekt waar voor jou kansen liggen en hoe jij daar concreet mee aan de slag kan.
Het thema wordt ingeleid door Martine Versteeg van MissieNederland, één van der schrijfsters van het boek ‘Samen Jong’. Het gaat over de kernwaarden voor een kerk met alle generaties. “Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Wat als je vol overtuiging kunt zeggen dat zij in jouw geloofsgemeenschap samen met alle generaties delen in de zegen die Jezus Christus aan zijn kerk gaf? Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft.”

Het belooft een inspirerende en boeiende avond te worden met waardevolle inzichten én ontmoetingen over kerk- en gemeentegrenzen heen. Iedereen is van harte welkom! Kerkenraadsleden, jeugdleiders, ouders met kinderen maar ook andere belangstellenden. Of je nu wel of niet (iets over) het boek gelezen hebt. En neem gerust iemand mee, dat is ook nog eens gezelliger en dan heb je iemand waarmee je later er nog eens over door kan praten. En wie je kan bevragen hoe het gaat met de concrete uitdaging waarmee je na de avond naar huis bent gegaan.

The Vineyard Westland, Vlotlaan 535, Monster, woensdagavond 22 november, 19.45 uur (inloop), 20.00 uur tot 21.30uur. Aanmelden mag, maar je bent ook welkom zonder aanmelding.
Aanmelden, vragen/opmerkingen, contact Floris den Oudsten, predikant at pgmaasdijk punt nl / 06-18766724.

Hartelijke groet,
Werkgroep Westland Missionair


Uitnodiging voor iedereen met een hart voor jongeren (12 jaar en ouder)

Op 7 februari 2023 organiseren we als Westland Missionair een avond voor mensen die een hart voor jongeren hebben. In maart vorig jaar was de voorloper, dit was een bijzondere avond!
Op 7 februari a.s. staat o.a. centraal: Hoe hebben we onze jongeren in beeld? Voelen ze zich gezien en serieus genomen? Hoe houden we contact met hen? Wat kunnen we voor ze betekenen?

de avond vorig jaar in the Vineyard

Er is ruimte voor diepgang, ervaringen te delen en praktische toepassing.
Waar loop jij tegenaan?
Wat heb je te vieren?
Wat vind je moeilijk?
Hoe ervaar jij Gods leiding hierin?

Kortom, genoeg ingrediënten om elkaar aan te moedigen en te inspireren. Laten we elkaar bemoedigen en versterken door interkerkelijk samen te komen met één doel; leren van God en van elkaar voor een ander.

► Praktische informatie:

Wie?      Iedereen met een hart voor jongeren, specifieke focus > 12 jaar
Waar?  The Vineyard, Vlotlaan 535, Monster
Wanneer?          Dinsdagavond 7 februari
Hoe laat?           19.45 uur (inloop), 20.00 uur tot 22 uur

► Vragen/opmerkingen: 
Gertjan Pellikaan  –  rondomdedom@caiway.net
Liza van Antwerpen – liza-hamel@hotmail.com 06-42191910  

Terugblik inspiratiebijeenkomst kinderwerk Missionair Westland

over nieuwe kansen in het kinderwerk  

In het jeugdzaaltje van de Regenboogkerk van Honselersdijk kwam op 9 november een groep kinderwerkers bij elkaar. Ze kwamen uit Hoek van Holland, Honselersdijk, Maasdijk, ’s Gravenzande en Naaldwijk. Samen spraken we over het kinderwerk in onze kerken. Tegen welke pro-blemen lopen we aan, en welke (misschien stoute) dromen hebben we voor ons kinderwerk.

Het werd een leuke avond, waarin we deelden én elkaar verder hielpen. Maar vooral ons verhaal deden en even loskwamen van ons alledaagse kinderwerk.

En laten we ook niet de borrel vergeten. De plek waar nog even flink genetwerkt werd. Het was leuk om te merken dat zo de afstand tussen de verschillende Westlandse dorpen en hun kerkelijke gemeenschappen iets kleiner werd. We hopen als Westland Missionair regelmatig zulke avonden te blijven organiseren, waardoor we elkaar steeds beter leren kennen en kunnen bereiken.

Floris den Oudsten en Marjan de Vries

de regenboogkerk in Honselersdijk

De kerk en herkerken

Ondanks dat de kerkgebouwen nog markant in onze dorpen en steden aanwezig zijn, merk je dat de kerk steeds meer een plaats toegewezen krijgt aan de rand van de samenleving. Menig kerkganger vindt ’s zondags zijn of haar plek in de kerk, te midden van een groeiend aantal lege plekken. En wat het geloofsleven doordeweeks betreft, is er een soort verlatenheid voelbaar. Dat brengt ons bij de vraag: doen we het als kerk (nog) wel goed? Laten we de vraag anders stellen: zijn we als kerk nog wel waarvoor we bedoeld zijn?

Zijn we als kerk nog wel waarvoor we bedoeld zijn?

Het coronatijdperk versterkt de vraag naar de toekomst van onze kerken. Kunnen we zo nog een tijdje doorgaan, met een aanbod dat is gericht op fysieke kerkdiensten, die worden gestreamd om vanuit de huiskamer mee te kunnen doen? Of doen we er goed aan te ontdekken of en hoe het anders kan?

Onlangs verscheen het boek ‘Herkerken’. De schrijvers Remmelt Meijer en Peter Wieringa leggen daarin de vinger op de pijnlijke plekken van ons kerk-zijn. Maar daar laten ze het niet bij. Ze geven ook een fundamenteel andere kijkrichting, die hoopvol is en kansen geeft.

Herkerken

Westland Missionair ziet mogelijkheden. Daarover gaan we graag kerk-breed in gesprek. Voelt u, voel jij ook dat ons kerk-zijn op deze manier wel wat aanpassingen kan gebruiken? Heeft u ideeën of ben jij benieuwd naar hoe we kunnen ‘herkerken’. Sluit dan aan op 25 november aanstaande voor ontmoeting, ontdekking en gesprek. Ieder kerklid en iedereen die geïnteresseerd is, is bijzonder welkom in de Kiem in ‘s-Gravenzande (Koningin Julianaweg 91). Er zijn die dag drie kansen om deel te nemen: ’s morgens van 10.00-12.00 uur of ’s middags van 15.00-17.00 uur of ’s avonds van 19.30-21.30 uur.

De toegang is gratis. En houdt u met betrekking tot corona rekening met elkaar en de richtlijnen die de overheid op dat moment van ons vraagt.

Opgeven, met vermelding van ’s morgens, ’s middags of ’s avonds, kan per mail (dits@rkwestland.nl) bij diaken Ronald Dits.

Regionale ontmoetingsavond ‘Lente in de Kerk’ verplaatst

De ontmoetingsavond die op 26 november gepland stond, en werd verschoven naar 22 april 2021, wordt opnieuw uitgesteld. We zetten opnieuw een stip aan de horizon.

Het Paasfeest geeft u hopelijk de moed om het geduld te bewaren. We kunnen in april nog niet samenkomen om stil te staan bij missionair werk. We gaan ervan uit dat we in de herfst meer kans maken. U hoort nog van ons. Voor nu, een inspirerende tijd op weg naar Pinksteren gewenst.

Gebedsavond 7 oktober uitgesteld

Beste betrokken mensen uit het Westland,

Vanwege de terughoudendheid van vele mensen en de stijgende aantallen corona patiënten in ons midden, gaan we de gebedsbijeenkomst op woensdagavond 7 oktober uitstellen naar de winter. Ieder die van plan was om te komen, hopen we hiermee op tijd te informeren. Ons gebed voor de verspreiding van het vuur van het evangelie blijft hard nodig. Hopelijk kunt u uw geloofsweg volhouden en combineren met zoekacties, hoe we binnen de huidige beperkingen, van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor onze samenleving. Ik geef hierbij de bemoediging door, die we dit weekend van ds. Marco Batenburg, de voorzitter van de PKN, kregen:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

Tot nader contact, namens Westland Missionair,
Mark Verrips,
voorzitter werkgroep Westland Missionair

7 oktober 2020: Pionierend bidden

Bidden kan op de wijze, zoals we dat geleerd hebben. Het kan ook anders. Op een wijze waarmee we niet zijn opgevoed. Een manier, die ons onbekend is, kan ons vreemd blijven. Het kan ons ook verrijken. Oosters-orthodoxen gebruiken bij hun gebeden iconen. Rooms-katholieken een Crucifix en een rozenkrans. Ook wandelen ze langs diverse kruiswegstaties.

Evangelische christenen bidden in een groep. Protestanten aan tafel en bij het slapen gaan. Joden gaan naar de klaagmuur of bidden in de richting van Jeruzalem. Er is veel meer mogelijk dan we denken. We bieden u een avond om uw gebedsleven te verrijken. De evangelische wijkgemeente De Nieuwe Rank te ’s Gravenzande heeft diverse ervaringen opgedaan met diverse vormen van bidden. Vertegenwoordigers van hun gebedsteam zullen hun ervaringen delen.

We gaan oefenen met andere vormen dan we gewend zijn. Vernieuwing van ons gebed blijkt nodig om de soms vermoeide kerk van Christus van nieuwe zuurstof te voorzien. Ook zullen we bidden dat de kerken in onze regio voort gaan met vorm en inhoud geven aan haar missionaire roeping.

We vragen u om u op te geven in verband de corona beperkingen. Gebouw De Brug, Koningin Julianaweg 61. Koffie vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur De organisatie is in handen van Westland Missionair, een verzameling van vertegenwoordigers van kerken, gemeenten en parochies in het Westland. Opgeven bij Bastiaan van der Wal: wbvdwal@caiway.nl.

Jaarverslag 2018 en 2019

Over de afgelopen twee jaar is een kort jaarverslag gemaakt. Met een overzicht van de activiteiten in 2018 en 2019, van de financiën en over veranderingen in de werkgroep in het afgelopen jaar.

We hebben wat minder georganiseerd in 2019 in vergelijking met 2018. Overbezette agenda’s en veel wisselingen in ons team speelden een rol. We wilden ook niet een organisatieteam worden. We hebben met elkaar meer aandacht gegeven aan bezinning. Waar zijn we mee bezig? Waar willen we naar toe? Dat was verrijkend.

“Jaarverslag 2018 en 2019” verder lezen

Verplaatst: netwerkmeeting!

De meeting op 26 maart wordt verplaatst naar 26 november!

Lente in het Westland?

Je neerleggen bij krimp en niets anders meer verwachten is eigenlijk niet meer realistisch. Dat weet René van Loon in zijn boek: “Lente in de kerk”overtuigend aan te tonen, aldus Wolter Huttinga ( dagblad Trouw, 19 februari). Wordt het ook lente in ons Westland? Welke knoppen zien we ontluiken? Misschien zien we alleen maar krimp.

In Nederland ontkiemen diverse jonge planten. We noemen dat pioniersplekken. Soms zijn ze te kwetsbaar om tot groei en bloei te komen. Soms zijn ze vitaal. Wat kunnen we daarvan leren? Misschien moeten we afleren om alleen in het frame van afstoten, verkopen en bezuinigen te denken. Kunnen we zonder idealistische luchtfietserij kijken naar concrete gegevens, die hoop wekken. De nieuwe Lierse predikant Lennart van Berkel en ex-Westlander Martijn Vellekoop laten hun blik schijnen op de missionaire kant van ons Westland. Wat zien ze? Wat valt hen op bij het komen en het gaan? Wat kunnen we leren van het pionierswerk in Nederland. Martijn Vellekoop heeft als hoofd van het landelijke missionaire werk overzicht over de  ontwikkelingen op dit gebied.

Op 26 november bent u uitgenodigd om samen met hen na te denken over de voortgang van het kerkelijk leven in ons midden. Zijn er missionaire initiatieven, die ons iets kunnen leren? Waar zijn onze eventuele blinde vlekken? Van harte welkom om te groeien in visie en beleid. Een uniek interkerkelijk lente beraad over de toekomst van de christelijke gemeente in het Westland.

Welkom op donderdagavond 26 november!

Locatie: HemelsBlauw, Poeldijksepad 1a, 2675 CL Honselerdijk.
Aanvang: Vanaf 19.30 uur inloop, start om 20.00 uur.