Werkgroep Westland Missionair

Om het starten van nieuwe missionaire initiatieven in het Westland te stimuleren, is er een werkgroep die vorm wil geven aan de droom en het plan uit 2016.

Leden van de werkgroep

De foto hierboven is al wat ouder, maar de werkgroep bestaat begin 2019 uit de volgende mensen:

  • Mark Verrips (voorzitter) – predikant Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande
  • Ronald Dits (secretaris) – diaken Parochiefederatie Sint Franciscus
  • Bastiaan van der Wal (gebedsmeeting) – predikant Maranathakerk Monster
  • Lennart van Berkel – predikant PKN De Lier
  • Marjan de Vries – predikant PKN Naaldwijk