De kerk en herkerken

Ondanks dat de kerkgebouwen nog markant in onze dorpen en steden aanwezig zijn, merk je dat de kerk steeds meer een plaats toegewezen krijgt aan de rand van de samenleving. Menig kerkganger vindt ’s zondags zijn of haar plek in de kerk, te midden van een groeiend aantal lege plekken. En wat het geloofsleven doordeweeks betreft, is er een soort verlatenheid voelbaar. Dat brengt ons bij de vraag: doen we het als kerk (nog) wel goed? Laten we de vraag anders stellen: zijn we als kerk nog wel waarvoor we bedoeld zijn?

Zijn we als kerk nog wel waarvoor we bedoeld zijn?

Het coronatijdperk versterkt de vraag naar de toekomst van onze kerken. Kunnen we zo nog een tijdje doorgaan, met een aanbod dat is gericht op fysieke kerkdiensten, die worden gestreamd om vanuit de huiskamer mee te kunnen doen? Of doen we er goed aan te ontdekken of en hoe het anders kan?

Onlangs verscheen het boek ‘Herkerken’. De schrijvers Remmelt Meijer en Peter Wieringa leggen daarin de vinger op de pijnlijke plekken van ons kerk-zijn. Maar daar laten ze het niet bij. Ze geven ook een fundamenteel andere kijkrichting, die hoopvol is en kansen geeft.

Herkerken

Westland Missionair ziet mogelijkheden. Daarover gaan we graag kerk-breed in gesprek. Voelt u, voel jij ook dat ons kerk-zijn op deze manier wel wat aanpassingen kan gebruiken? Heeft u ideeën of ben jij benieuwd naar hoe we kunnen ‘herkerken’. Sluit dan aan op 25 november aanstaande voor ontmoeting, ontdekking en gesprek. Ieder kerklid en iedereen die geïnteresseerd is, is bijzonder welkom in de Kiem in ‘s-Gravenzande (Koningin Julianaweg 91). Er zijn die dag drie kansen om deel te nemen: ’s morgens van 10.00-12.00 uur of ’s middags van 15.00-17.00 uur of ’s avonds van 19.30-21.30 uur.

De toegang is gratis. En houdt u met betrekking tot corona rekening met elkaar en de richtlijnen die de overheid op dat moment van ons vraagt.

Opgeven, met vermelding van ’s morgens, ’s middags of ’s avonds, kan per mail (dits@rkwestland.nl) bij diaken Ronald Dits.