Een nieuwe reformatie?

In De Lier is in 2016 een kliederkerk van start gegaan waar veel jonge gezinnen uit het dorp op af komen. Ook in andere dorpen zijn Kliederkerken gestart.

In het Westland zijn veel nieuwe, missionaire initiatieven van start gegaan. Van de evangelische diensten van De Nieuwe Rank tot kliederkerken in Wateringen, De Lier en Naaldwijk. En dan hebben we het nog niet eens over de Fris-diensten in De Lier en de Rode Loper vieringen in Naaldwijk. En vanuit het Westland-netwerk ontstond ook een leefgemeenschap. Zo krijgen nieuwe manieren van kerkzijn vorm. “Een nieuwe reformatie?” verder lezen

Symposium ‘Alles is kerk’ op 28 november

De werkgroep ‘Westland missionair’ zet zich in om christenen in het Westland te stimuleren tot het opzetten van missionaire initiatieven voor jongeren. We hebben een droom dat hierdoor jonge mensen de rijkdom van dat eeuwenoude geloof in hun eigen leven kunnen gaan ontdekken.

Deze nieuwe initiatieven staan ook in verhouding tot de ‘oudere’ vormen van kerk-zijn. En dat kan een spannende relatie zijn! Je kunt elkaar ondersteunen, opbouwen en van elkaar leren. Ook kan er frictie of teleurstelling ontstaan. Het is een uitdaging om op zoek te gaan naar een gunnende, vruchtbare relatie tussen verschillende vormen van kerk-zijn. Daar liggen vragen onder. Hoe waardeer je elkaar? Hoe ben je samen ‘kerk’ zonder elkaar te verstikken of links te laten liggen? Wat is theologisch de positie van nieuwe kerkvormen?

Op 28 november organiseert de werkgroep ‘Westland missionair’ een symposium om over deze vragen na te denken. Lees hier de uitnodiging (PDF). Praktijkverhalen, gesprek en theorie wisselen elkaar af in een (qua inhoud gelijk) middag en een avondprogramma.

Opgeven kan middels een e-mail naar joke@westlandsekerken.nl. De kosten van een dagdeel bedragen €5. De middag begint om 13:30 en de avond om 20:00. Het symposium vindt plaats in Bij5, Wilhelminaplein 8 te Naaldwijk.

Van harte welkom!

Westlandse jongeren naar Taizé

Sinds 2011 is er driemaal een reis vanuit het Westland naar Taizé geweest. Na een aantal rustige jaren willen we deze traditie deze zomer weer oppakken! Van 15 t/m 23 juli verblijven we in het Franse Taizé, waar we een week lang meeleven in het ritme van de broeders. In je eigen tentje kamperen met jongeren uit allerlei landen en culturen. Garantie voor vele interessante ontmoetingen, tot jezelf komen en een kans om aan de slag te gaan met je persoonlijke geloofszoektocht.

De reis is voor jongeren van 17 t/m 35 jaar en wordt georganiseerd vanuit de RK parochiefederatie Sint Franciscus ‘tussen duin en tuin’ en de protestantse gemeente Naaldwijk. Lijkt dit je wat voor jou en/of je vrienden? Ga mee! Je kunt je vragen altijd mailen naar taizewestland@gmail.com of neem een kijkje op www.taizewestland.tk voor meer informatie!

Kliederkerkbijeenkomst op 6 april

Op donderdag 6 april is er weer een kliederkerkbijeenkomst! Je bent van harte welkom als je concrete plannen hebt om binnenkort een kliederkerk te starten of al een kliederkerk bent gestart in het Westland. Deze avond gaan we concreet aan de slag met het organiseren van je eerste kliederkerkbijeenkomst, luisteren we naar ervaringsverhalen van andere kliederkerken die net gestart zijn en denken we ook na over gemeenschapsvorming en de doelgroep van bestaande kliederkerken.

De avond begint op 6 april om 20.00 uur in de Adrianusparochie in Naaldwijk (inloop 19.45 uur). Je kunt je opgeven via kliederkerk@westlandsekerken.nl. We zien uit naar je komst!

Interview met Bettelies in het AD Westland

Bettelies Westerbeek, de missionair aanjager voor het Westland, heeft een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. Je vindt het interview op de website van het AD.

Westerbeek heeft is vanaf de zomer van 2016 aan de slag op basis van een eerdere vacature. Ze zegt in de krant: “Ik ga zelf geen activiteiten opzetten, maar kerken stimuleren en mensen begeleiden. Het gaat om diverse experimenten gericht op mensen, die niet meer naar de kerk gaan.” En later: “Het geloof komt het best tot zijn recht binnen een gemeenschap. Dat kan ook een groep van bijvoorbeeld twintig jonge mensen zijn, die bij elkaar komen. Ik ben op zoek naar mensen met goede ideeën. In het najaar houden wij een gespreksmeeting.”

Vacature ingevuld: Bettelies Westerbeek per 1 juli aan de slag

Vanaf 1 juli gaat de Haagse pionier Bettelies Westerbeek kerken in het Westland en Hoek van Holland steunen bij de start van nieuwe experimenten. De experimenten zijn er voor jongeren en gezinnen die niet naar een kerk gaan. Ze organiseert netwerkmeetings, is beschikbaar voor kerkenraden en coacht mensen in het omzetten van ideeën naar actie.

Bettelies Westerbeek

“Vacature ingevuld: Bettelies Westerbeek per 1 juli aan de slag” verder lezen

Vacature voor aanjager missionair initiatief

In de regio Westland borrelt verlangen om vorm te geven aan missionaire initiatieven voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. De afgelopen twee jaar kwamen onverwacht veel mensen af op gespreksmeetings hierover. Het enthousiasme is breed proefbaar en de noodzaak is duidelijk: nog slechts een zeer klein deel van de jongeren is bij een kerk betrokken.

Met jonge generaties Westlanders delen we graag het goede nieuws van het Evangelie, op manieren die bij hen passen. We gaan voor de start van initiatieven, gericht op mensen jongeren dan 35 jaar, waarbij vrijwilligers en de vorming van nieuwe geloofsgemeenschapjes een belangrijke rol spelen.

De hoop is dat er de komende twee jaar minimaal vijf initiatieven van start gaan. Er is een brede, enthousiaste en interkerkelijke werkgroep, die zich graag wil versterken met een parttime betaalde:

AANJAGER MISSIONAIR INITIATIEF (M/V)
VOOR 4 TOT 6 UUR PER WEEK

We zoeken iemand die in de periode van circa 1 april tot eind 2016 aanjager wil zijn voor missionaire initiatieven in het Westland en Hoek van Holland. Het gaat om een functie voor circa 4 á 6 uur per week. Bij goed functioneren en bij voldoende draagvlak in de regio, is verlenging wenselijk.

In de bijgesloten PDF is meer informatie te vinden.

Enthousiasme voor brainstorm missionaire initiatieven

Wat was de werkgroep ‘Westland Missionair’ blij om te zien dat het enthousiasme voor missionaire initiatieven in het Westland nog steeds groot is! Op 25 november kwamen in de middag en de avond zo’n 80 mensen af op een tweede Westlandbrede gespreksmeeting in De Kiem. Wat een energie was er weer proefbaar! En wat mooi om mensen uit zoveel verschillende kerken met elkaar in gesprek te zien.

Gespreksmeeting november 2015

 

Deze dag hebben is het plan gedeeld om in het Westland minimaal 5 nieuwe initiatieven te starten voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. En er is gebrainstormd over wat voor initiatieven dat zouden kunnen zijn. De stap van missionair enthousiasme naar iets in de praktijk brengen is niettemin best lastig, komende tijd willen we enthousiastelingen en kerken daarom steunen. Dat begint met een vervolgavond over de start van Kliederkerken en met het zoeken van een ‘Aanjager missionaire initiatieven‘.

Predikanten uit de regio presenteren plan voor 5 experimenten

Wat kan er ontstaan vanuit de Westlandse kerken? Kliederkerken voor gezinnen? Een pop-up jongerencafé? Op 25 november is er een gespreksmeeting voor mensen uit de kerken, van ouderling tot jongere. Een tiental predikanten wil dan peilen of er enthousiasme is voor een nieuw plan. Dat plan richt zich op jonge generaties die niet meer in de kerk komen.

“Predikanten uit de regio presenteren plan voor 5 experimenten” verder lezen